Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UJEP v Brně (1980), složila atestaci z klinické psychologie a získala funkční specializaci z psychoterapie. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v systematické psychoterapii a skupinové psychoanalýze.

Léta se vzdělávám v jungovské analytické psychoterapii, svou odbornou činnost konzultuji na supervizích

Ráda pracuji se symbolickým světem, se sny, s kresbami, pohlednicemi, pohádkami, úslovími apod.

Od r. 1997 mám vlastní privátní praxi, pro dospělou klientelu i pro “- náctileté”.

Podívejte se, jakou péči nabízím, můžete se na mě obrátit s jakýmikoliv starostmi.

NABÍDKA SLUŽEB >

Eva-Dudeskova