Vystudovala  jednooborovou psychologii na FF UJEP v Brně (1980), složila atestaci z klinické psychologie a získala funkční specializaci z psychoterapie. Absolvovala 5-letý psychoterapeutický výcvik v systematické psychoterapii a skupinové psychoanalýze.

Léta se vzdělává v jungovské analytické psychoterapii, svou odbornou činnost konzultuje na supervizích

Ráda pracuje se symbolickým světem, se sny, s kresbami, pohlednicemi, pohádkami, úslovími apod.

Od ledna r. 2022 pracuje  v ordinaci Mgr. Plotze

Mgr. Martin Plotz :

klinický psycholog a psychoterapeut

Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval obor psychologie (2004). Základní klinické zkušenosti získal v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, kde působil do roku 2021, zabýval se především léčbou závislostí, neurotických a psychotických onemocnění (diagnostikou, individuální a skupinovou psychoterapií). Od roku 2011 působí také v psychologické ambulanci v Prostějově.

V roce 2008 složil specializační zkoušku z klinické psychologie (atestaci). V roce 2011 absolvoval pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (Institut Dialog), který ukončil zkouškou a získáním diplomu Gestalt terapeuta (2013). Následně získal funkční specializaci (II. atestaci) v systematické psychoterapii.

Je v oficiálním seznamu hypnoterapeutů ČR s osvědčením sekce pro hypnózu České psychoterapeutické společnosti. Dále je členem České společnosti pro Gestalt terapii („Czech Society for Gestalt Therapy” – CSGT) a členem AKP (Asociace klinických psychologů).

Nabízí veškerou klinickou psychodiagnostickou činnost a psychoterapeutickou péči zaměřenou především na dospělou klientelu.

NABÍDKA SLUŽEB