NABÍDKA SLUŽEB

PSYCHOTERAPIE

PSYCHODIAGNOSTIKA 

MŮŽETE SE NA MĚ MŮŽETE OBRÁTIT S JAKÝMIKOLIV STAROSTMI - OSOBNÍMI, VZTAHOVÝMI.

Pomoc je založena především na důvěrném bezpečném vztahu klient-psychoterapeut, na hledání a nacházení Vašich zdrojů a možností, Vaší cesty, Vašeho směru. 

Budu Vás doprovázet , půjdeme tam, kam budete potřebovat, nabídnu Vám jiné možné úhly pohledu.

Budu respektovat Vaše pocity a budu je s Vámi sdílet. Nehodnotím, nesoudím.

“NIC LIDSKÉHO MI NENÍ CIZÍ”.

Pomoc je přísně diskrétní, jsem vázána etickým kodexem.

Důvěrný bezpečný vztah

Nalezení nových úhlů pohledu

Vzájemný respekt a sdílení

Přísná diskrétnost psychologa

Jsem smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven, péče je jimi hrazena – kromě vyšetření pro jiné instituce než zdravotnické či pro osobní potřebu klienta.

Pro domluvení společného sezení se podívejte na stránku s KONTAKTY >