NABÍDKA SLUŽEB

PSYCHOTERAPIE

PSYCHODIAGNOSTIKA 

MŮŽETE SE NA NÁS OBRÁTIT S JAKÝMIKOLIV STAROSTMI - OSOBNÍMI, VZTAHOVÝMI.

Pomoc je založena především na důvěrném bezpečném vztahu klient-psychoterapeut, na hledání a nacházení Vašich zdrojů a možností, Vaší cesty, Vašeho směru. 

BudEme Vás doprovázet , půjdeme tam, kam budete potřebovat, nabídneme Vám jiné možné úhly pohledu.

Budeme respektovat Vaše pocity a budeme je s Vámi sdílet. Nehodnotíme, nesoudíme.

Pomoc je přísně diskrétní, jsem vázána etickým kodexem.

Důvěrný bezpečný vztah

Nalezení nových úhlů pohledu

Vzájemný respekt a sdílení

Přísná diskrétnost psychologa

Jsme smluvními partnery všech zdravotních pojišťoven, péče je jimi hrazena – kromě vyšetření pro jiné instituce než zdravotnické či pro osobní potřebu klienta.

Pro domluvení společného sezení se podívejte na stránku s KONTAKTY >